دانلود ریمیکس آهنگ Kiss It Better از Rihanna ریحانا
اینستاگرام سایت

دانلود ریمیکس آهنگ Kiss It Better از Rihanna ریحانا

ریمیکس آهنگ Kiss It Better از Rihanna ریحانا
Kiss It Better (Four Tet Remix) - Rihanna Mp3 Download

متن این ترانه:


Kiss it, kiss it better, baby (×2
بوسم کن تا حالم خوب بشه
Been waitin' on that sunshine, boy
عزیزم زیرِ نور خورشید منتظرت بودم
I think I need that back
فکر کنم بهتره برگردی
Can't do it like that
دیگه نمیتونم اینطوری ادامه بدم
No one else gon' get it like that
در واقع هیچکس نمیتونه اینطوری دوام بیاره
So why argue? You yell, but cha take me back
چرا دعوا و داد و بیداد میکنی؟ بالاخره باید برگردی پیشم
?Who cares, when it feels like crack
کی اهمیت میده، اون بوسه حس کِرَک (ماده مخدر) رو به آدم میده (آرامش میده)
Boy, ya know that you always do it right
خودتم خوب میدونی که برگشتت کار درستیه
Man, fuck yo pride
هی مرد، تف به غرورت
Just take it on back, boy, take it on back, boy
غرورو کنار بزارو بیا پیشم
Take it back all night
تمام شب پیشم باش
Just take it on back, take it on back
غرورو کنار بزارو بیا پیشم
Mmm, do what cha gotta do, keep me up all night
کاری که باید رو انجام بده، تمام شب منو بیدار نگه دار
Hurtin' vibe, man, it hurts inside when I look you in yo eye
خیلی رنج آوره، وقتی تو چشمات نگاه میکنم از درون نابود میشم
(What are you willing to do? (×2
میخوای چیکار کنی؟
(Oh, tell me what you’re willing to do (×2
بگو میخوای چیکار کنی؟
Been waitin' on that sunshine, boy
عزیزم زیرِ نور خورشید منتظرت بودم
I think I need that back
فکر کنم بهتره برگردی
Can't do it like that
دیگه نمیتونم اینطوری ادامه بدم
No one else gon' get it like that
در واقع هیچکس نمیتونه اینطوری دوام بیاره
So why argue? You yell, but cha take me back
چرا دعوا و داد و بیداد میکنی؟ بالاخره باید برگردی پیشم
?Who cares, when it feels like crack
کی اهمیت میده، اون بوسه حس کِرَک (ماده مخدر) رو به آدم میده (آرامش میده)
Boy, ya know that you always do it right
خودتم خوب میدونی که برگشتت کار درستیه
Man, fuck yo pride
هی مرد، تف به غرورت
Just take it on back, boy, take it on back, boy
غرورو کنار بزارو بیا پیشم
Take it back all night
تمام شب پیشم باش
Just take it on back, take it on back
غرورو کنار بزارو بیا پیشم
Mmm, do what cha gotta do, keep me up all night
کاری که باید رو انجام بده، تمام شب منو بیدار نگه دار
Hurtin' vibe, man, it hurts inside when I look you in yo eye
خیلی رنج آوره، وقتی تو چشمات نگاه میکنم از درون نابود میشم
(What are you willing to do? (×2
میخوای چیکار کنی؟
(Oh, tell me what you’re willing to do (×2
بگو میخوای چیکار کنی؟
I’ve been waitin' up all night
تمام شب رو منتظر موندم
?Baby tell me what’s wrong
عزیزم بگو مشکل چیه؟
You're gonna make it right, make it all night long
تو کارتو بلدی، میتونی تمام شب منو راضی نگه داری
I’ve been waiting up all night
تمام شب رو منتظر موندم
?Baby, tell me, what’s wrong
عزیزم بگو مشکل چیه؟
Going to make it right, make it all night long
تو کارتو بلدی، میتونی تمام شب منو راضی نگه داری

ریمیکس آهنگ Kiss It Better از Rihanna ریحانا

00:00 / 00:00
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن

Visit Us On Instagram