دانلود رمیکس آهنگ عربی Khalouni N3ich از Yusuf Ekşioğlu

116,693 views

رمیکس آهنگ عربی Khalouni N3ich از Yusuf Ekşioğlu


متن این ترانه:


خلونی نعیش حیاتی.
ناخد أنا راحتی.
لی فات مات.
ولو من ذکریاتی.
ننساو شویا الهم.
من الماضی نتعلم.
دنیا هکا بغات.
عشها وماتندم.
خلونی نعیش حیاتی.
ناخد أنا راحتی.
لی فات مات.
ولو من ذکریاتی.
ننساو شویا الهم.
من الماضی نتعلم.
دنیا هکا بغات.
عشها وماتندم.
خلونی نعیش حیاتی.
ناخد أنا راحتی.
لی فات مات.
ولو من ذکریاتی.
ننساو شویا الهم.
من الماضی نتعلم.
دنیا هکا بغات.
عشها وماتندم.
خلونی نعیش حیاتی.
ناخد أنا راحتی.
لی فات مات.
ولو من ذکریاتی.
ننساو شویا الهم.
من الماضی نتعلم.
دنیا هکا بغات.
عشها وماتندم.
کانبقا هکا دیما.
راسی عتیاقیما.
فراحانا وکنغنی.
ماتختاری تبسیما.
علیش نعسف براسی.
نعطی انا احساسی.
لی مایفهمنی.
خلینی وحدی القاسی.

رمیکس آهنگ عربی Khalouni N3ich از Yusuf Ekşioğlu

برچسب ها

دیدگاه ها

پک آهنگ های مخصوص ساخت کلیپ