دانلود آهنگ Think About از Ugga + متن و ترجمه

20,423 views

آهنگ Think About از Ugga + متن و ترجمه


متن این ترانه:


La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
I just can’t get you out of my head
نمیتونم فکرتو از سرم بیرون کنم
Boy, it’s more than I dare to think about
پسر ، این خیلی بیشتر از اونیه که جرات فکر کردنشو داشته باشم
I just can’t get you out of my head
نمیتونم فکرتو از سرم بیرون کنم
Boy, it’s more than I dare to think about
پسر ، این خیلی بیشتر از اونیه که جرات فکر کردنشو داشته باشم
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
I just can’t get you out of my head
نمیتونم فکرتو از سرم بیرون کنم
Boy, it’s more than I dare to think about
پسر ، این خیلی بیشتر از اونیه که جرات فکر کردنشو داشته باشم
I just can’t get you out of my head
Boy, it’s more than I dare to think about
Every night, every day
هرشب و هر روز
Just to be there in your arms
فقط جایی در بین بازوانت باشم
Won’t you stay? Won’t you lay
نمیخوای بمونی؟ نمیخای دروغ بگی؟
Stay forever and ever and ever and ever
برای همیشه باهام بمون برای همیشه
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
I just can’t get you out of my head
Boy, it’s more than I dare to think about
I just can’t get you out of my head
Boy, it’s more than I dare to think about

آهنگ Think About از Ugga + متن و ترجمه

دانلود آهنگ Think About از Ugga + متن و ترجمه

دیدگاه ها