دانلود آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی

15,394 views

آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی


متن این ترانه:


I got caught in a storm

And carried away
I got turned, turned around
I got caught in a storm
That’s what happened to me
So I didn’t call
And you didn’t see me for a while
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
I was caught in a storm
Things were flying around
And doors were slamming
And windows were breaking
And I couldn’t hear what you were saying
I couldn’t hear what you were saying
I couldn’t hear what you were saying
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
Rising up
Rising up


من در طوفان گرفتار شدم
و به دور دست برد منو
من تبدیل آدم دیگری شدم

من در طوفان گرفتار شدم
اون اتفاقی برای من افتاد
من تماس نگرفتم
و تو منو برای مدتی ندیدی
من بالا رفتم و به زمین خوردم
وشکستم و شکستم
من در طوفان گیر افتادم
اجسام کنارم پرواز میکردند
و درها کوبیده میشدند
پنجره ها میشکستند
و من نمیتونستم بشنوم چی داری میگی
من نمیتونستم بشنوم چی داری میگی
من نمیتونستم بشنوم چی داری میگی
من بالا رفتم و به زمین خوردم

آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی

معنی اهنگ rising lhasa de sela
ترجمه اهنگ rising lhasa de sela
اهنگ های لاسا دی سلا
متن اهنگ rising lhasa de sela
متن و ترجمه آهنگ rising از lhasa de sela
آهنگ rising lhasa de sela
آهنگهای لهاسا دی سلا
اهنگ rising

دانلود آهنگ Rising از Lhasa De Sela + متن و ترجمه ی فارسی

چطور بود؟

برچسب ها

برای دانلود در کانال تلگرام ما عضو شوید.اینستاگرام سونامی موزیک