دانلود آهنگ Notayo از Claydee feat. Kirsten Collins + متن و ترجمه
اینستاگرام سایت

دانلود آهنگ Notayo از Claydee feat. Kirsten Collins + متن و ترجمه

آهنگ Notayo از Claydee feat. Kirsten Collins


متن این ترانه:


You know I travel the world
میدونی؟ من جهانو سفر کردم

Looking for answers inside
به دنبال پاسخ های درونیم میگردم

You showed me what I deserve
تو به من نشان دادی که شایستگی‌ام چیست

Future is there, in your eyes
آینده اونجاست، درون چشمانت

Baby, just show me the way
عزیزم، فقط راه رو به من نشون بده

Lost in your love everyday
گم در عشقت هر روز

Not even words can explain, no
حتی کلمه ها نمیتونن توصیف کنن ،نه

Chorus:
I want somebody
من میخاهم کسی را

Not just "somebody"
البته نه هر کسی

Give me a sign
به من یه نشونه بده

Could you be mine?
میتونی مال من باشی؟

I want somebody
من میخاهم کسی را

Trade all my money
معامله میکنم همه پولهام رو ( معاوضه میکنم همه پولاهامو)

For just one night
Could you be mine?
میتونی مال من باشی؟

I know you travelled the world
من میدونم تو کل دنیا رو گشتی

Maybe you've seen me around
Looking for damage and I
Gotta get lost 'till we find out
گم خواهیم شد تا پیدایمان کنند

Baby, just show me the way
عزیزم، فقط راه رو به من نشون بده

Get lost in your love everyday
عشق گمشده ی تو رو در هر روز به دست میاورم

Not even words can explain
هیچ کلمه ای نمیتونه توصیفش کنه

آهنگ Notayo از Claydee feat. Kirsten Collins

00:00 / 00:00
تغییر رنگ پوسته
بستن