دانلود آهنگ قدیمی ترکی سنی من هاردان تاپام مسافر قطارام فیروز حسینزاده
اینستاگرام سایت

دانلود آهنگ قدیمی ترکی سنی من هاردان تاپام مسافر قطارام فیروز حسینزاده

آهنگ قدیمی ترکی سنی من هاردان تاپام مسافر قطارام


متن این ترانه:


آی لبلری خندانیم وای گل دردیمین درمانی
اورکده یوخودی طاقت سنه گل ای گمانیم
سنی من هاردان تاپیم مسافر قطاریم
دسمالین یودوم سردیم وای زولفون ترادیم هوردوم
عاشیق اولدوم او گون کی من سنی قطاردا گوردوم
سنی من هاردان تاپیم مسافر قطاریم
عاشیق اولدوم بیر یاره وای بیر نرگسه شهلایه
بیلمزدیم وفاسینیی وای دوشدوم دردو بلایه

کاش سنی گورمییدیم
قطارا مینمییدیم
میندیم پشیمان اولدوم
کاش سنی گورمییدیم

سنی من هاردان تاپیم مسافر قطاریم

دستمالی یودوم سردیم . زولفون دارادیم هوردوم . عاشیق اولدوم اوگونکی من سنی قطارداگوردوم

آهنگ قدیمی ترکی سنی من هاردان تاپام مسافر قطارام

00:00 / 00:00
تغییر رنگ پوسته
بستن