دانلود آهنگ عربی مینلام از ایفان ناجی Evan Naji Maynlam

75,672 views

آهنگ عربی مینلام از ایفان ناجی Evan Naji Maynlam


متن این ترانه:


مینلام ومینلام
کلمن الیه ما دام
محد عمل بصله ویای
متغیر ویه الایام
کلها تحب ونینی
عاجبها دمعه عینی
یاویلی علما یوفون
ضیعو تعب سنینی
ایاهو السمع غرقان باخر کلامه
ای نفس الکلام الیوم قلتا بغرامه
وغایب
غایب ونا بلیاه عایش نتاها
اسمعلی دقه باب وتعب وراها
ای غایب ونا بلیاه عایش نتاها
اسمعلی دقه باب وتعب وراها
مینلام ومینلام
کلمن الیه ما دام
محد عمل بصله ویای
متغیر ویه الایام
و مبتلیه های العین دوم بدمعها
شایفتا من الناس کلش وجعها
امرل
امرلها شبعت موت روحی التحبک
هون علیها الشوق موتها تعبت
إباوعلی شوف شلون بالفرقا حالی
حتى بخیالی القاک وحضن خیالی
مینلام ومینلام
کلمن الیه ما دام
محد عمل بصله ویای
متغیر ویه الایام
ای وقفت بعد مترید هل دنیا تمشی
وضوجه بعد بالعین ما یحلى کل شی
الیش ال
الیش التحبه الروح خلاها تبشی
عن یا جرح یا ضیم یا حسؤا احشی
تدری شوکت انساک یا اغلى الاحباب
بیوم التجی وتشوف غطانی التراب

اهنگ ایفان ناجی مینلام و مینلام
اهنگ مینلام مینلام
اهنگ عربی ماینلام و ماینلام
اهنگ عربی مینلام کلمن الیه مادام
اهنگ عربی مینلام مینلام
اهنگ مینلام و مینلام
آهنگ ایفان ناجی مینلام
اهنگ عربی مینلام مینلام ایفان ناجی

آهنگ عربی مینلام از ایفان ناجی Evan Naji Maynlam

دانلود آهنگ عربی مینلام از ایفان ناجی Evan Naji Maynlam

برچسب ها

دیدگاه ها

برای دانلود در کانال تلگرام ما عضو شوید.اینستاگرام سونامی موزیک