دانلود آهنگ عربی مجنون از بلقیس احمد

99,208 views

آهنگ عربی مجنون از بلقیس احمد
Balqees Ahmed Fathi Majnoun

متن این ترانه:


مجنون
أحب غیرک
أنا مجنون
أنا مجنون
مجنون أحبک غیرک أنا
إیش فینی صایبنی عمى
حبیبی شایف هالبشر تسواهم عندی أنا
مجنون أحبک غیرک أنا
إیش فینی صایبنی عمى
حبیبی شایف هالبشر تسواهم عندی أنا
ما مثلک أبد مخلوق
بالإحساس وبالذوق
خلینی معاک أروق
یاویلی یاویلی
ما مثلک أبد مخلوق
بالإحساس وبالذوق
خلینی معاک أروق
یاویلی یاویلی
أنا مابی أنا مابی
أحب غیرک
أنا مابی مابی
أحب غیرک
مجنون أحبک غیرک أنا أنا
إیش فینی صایبنی عمى
حبیبی شایف هالبشر تسواهم عندی أنا
أنا یاروحی من أشوفک أنسى نفسی معاک
أضیع أنا داخل عیونک وأتنفس أنا هواک
أنا یاروحی من أشوفک أنسى نفسی معاک
أضیع أنا داخل عیونک وأتنفس أنا هواک
وأتنفس أنا هواک
من قال لک أنا مابیک
أصلا أنا أموت فیک
لو تطلع إنت للقمر أجیک أنا والله أجییک
من قال لک أنا مابیک
أصلا أنا أموت فیک
لو تطلع إنت للقمر أجیک أنا والله أجییک
ما مثلک أبد مخلوق
بالإحساس وبالذوق
خلینی معاک أروق
یاویلی یاویلی
ما مثلک أبد مخلوق
بالإحساس وبالذوق
خلینی معاک أروق
یاویلی یاویلی
أنا مابی أنا مابی
أحب غیرک
أنا مابی مابی
غیرک
مجنون أحبک غیرک أنا
إیش فینی صایبنی عمى
حبیبی شایف هالبشر تسواهم
حیاتی بکتبها بإسمک وبعطیک أنا قلبی بعد
إنسى خلیک أنا لحظه إنت ملکی مولحد
حیاتی بکتبها بإسمک وبعطیک أنا قلبی بعد
إنسى خلیک أنا لحظه إنت ملکی مولحد
إنت ملکی مولحد
إنت بحیاتی نور وضی
صوتی وعیونی وکل شی
بداخلی قلبک یعیش عسى الله یخلیک لی
إنت بحیاتی نور وضی
صوتی وعیونی وکل شی
بداخلی إنت تعیش عسى الله یخلیک لی
ما مثلک أبد مخلوق
بالإحساس وبالذوق
خلینی معاک أروق
یاویلی یاویلی
ما مثلک أبد مخلوق
بالإحساس وبالذوق
خلینی معاک أروق
یاویلی یاویلی
أنا مابی مابی
أحب غیرک
أنا مابی مابی
أحب غیرک
مجنون أحبک غیرک أنا مجنون
إیش فینی صایبنی عمى
حبیبی شایف هالبشر
تسواهم عندی أنا

آهنگ عربی مجنون از بلقیس احمد

دانلود آهنگ عربی مجنون از بلقیس احمد

برچسب ها

دیدگاه ها

برای دانلود در کانال تلگرام ما عضو شوید.اینستاگرام سونامی موزیک