دانلود آهنگ عربی لیال عبود – بجنون Layal Abboud – Bejnoun

19,574 views

آهنگ عربی لیال عبود – بجنون Layal Abboud – Bejnoun


متن این ترانه:


شعور غریب بحسو کل ما بشوفک حدی
ضلک قریب بالبی غیرک ما بدی

شعور غریب بحسو کل ما بشوفک حدی
ضلک قریب بالبی غیرک ما بدی

ما بتعرف کیف عم بشتقلک
ما بتعرف کیف عم بندهلک

رح اقلک کیف

بجــــــــنــــــــون
البی بیشتقلک البی بینبض بس تا یحبک
بجنون عینی بتندهلک عینی بتعشئ بس تا تشوفک

بجــــــــنــــــــون
البی بیشتقلک البی بینبض بس تا یحبک
بجنون عینی بتندهلک عینی بتعشئ بس تا تشوفک

متل الورید انتا بتعرف دقه البی
دخلک لاتزید علیا وتختبری حبی

متل الورید انتا بتعرف دقه البی
دخلک لاتزید علیا وتختبری حبی

ماتسال شو الی غیر حالی
ما تسال شو الی طیر عقلی

رح اقلک شو

بجــــــــنــــــــون
البی بیشتقلک البی بینبض بس تا یحبک
بجنون عینی بتندهلک عینی بتعشئ بس تا تشوفک

بجــــــــنــــــــون
البی بیشتقلک البی بینبض بس تا یحبک بجنون عینی بتندهلک عینی بتعشئ بس تا تشوفک

شعور غریب بحسو کل ما بشوفک حدی ضلک قریب بالبی غیرک ما بدی

آهنگ عربی لیال عبود – بجنون Layal Abboud – Bejnoun

دانلود آهنگ عربی لیال عبود – بجنون Layal Abboud – Bejnoun

دیدگاه ها

برای دانلود در کانال تلگرام ما عضو شوید.اینستاگرام سونامی موزیک