دانلود آهنگ عربی غلط عمری از حسام الرسام

18,969 views

آهنگ عربی غلط عمری از حسام الرسام


متن این ترانه:


صغیر انی عود اخضر مثل عودک لتکلی جبیر انته قابل هاز کاروک
صغیر انی وغلط عمری عود اخضر مثل عودک
لتکلی کبرت انته قابل هاز کاروک
منک یعمری شیب هذا شعری
وتکول ما اریده
وی غیری اذا شفتک کد الکون تقهرنی
یوم الما اشوفک بی عشر سنین یکبرنی
شایب تکلی وبالشایب شلی
وتکول ما اریده
ویه الشیب اللی براسی عمی احمد علیه ربی
تشک ثوبک اذا فد یوم اشوفک شیب اللی کلبی
کلبی الماهویته برکبتک کل خطیته
وتکول ما اریده

آهنگ عربی غلط عمری از حسام الرسام

دانلود آهنگ عربی غلط عمری از حسام الرسام

برچسب ها

دیدگاه ها