دانلود آهنگ ترکی عصیان از ابرو گوندش Ebru Gündeş İSYAN
اینستاگرام سایت

دانلود آهنگ ترکی عصیان از ابرو گوندش Ebru Gündeş İSYAN

آهنگ ترکی عصیان از ابرو گوندش Ebru Gündeş İSYAN


متن این ترانه:


آبی

آهنگ ترکی عصیان از ابرو گوندش Ebru Gündeş İSYAN

Ahmet Parlak - Ebru Gündeş İSYAN
آهنگ isyan از ابرو گوندش
اهنگ ایچیم یانار ایچیم کانار ایسیان از ابرو
اهنگ ترکی عصیان از ابرو
آهنگ ابرو گوندش سنی سویوروم

00:00 / 00:00
تغییر رنگ پوسته
بستن