دانلود آهنگ Brennan Savage Look At Me Now
اینستاگرام سایت

دانلود آهنگ Brennan Savage Look At Me Now

آهنگ Brennan Savage Look At Me Now


متن این ترانه:


وقتی با هم مشروب میخوردیمو یادته؟
میتونستم از چشمات بخونم که چقدر سرزنده و شاداب بودی
چرا بهت گفتم خوبم ، چرا دروغ گفتم؟
به خاطر دارم دوبار گفتم من نمیتونم رانندگی کنم
باید بهت اجازه میدادم کلیدا رو بگیری
اگه حرفامو گوش میکردی شاید زنده میموندی
تمام شب به اسمون نگاه کردم ولی چیزی ندیدم
به این فکر میکردم که تو چطور مردی ، ولی تو گفتی میتونستم گریه کنم
حالا من در خدمت توئم عزیزم ، به من نگاه کن حالا ، به من نگاه کن حالا
تمام این پولا مال منه ، میخوام برم
میتونستمفنجونتو پر کنم دختر ، میتونستم آرومت کنم

آهنگ Brennan Savage Look At Me Now

00:00 / 00:00
تغییر رنگ پوسته
بستن