دانلود آهنگ وای دده وای ، وای ننه وای Vuqar Subhan Ay Dede Vay

18,054 views

آهنگ وای دده وای ، وای ننه وای Vuqar Subhan Ay Dede Vay


متن این ترانه:


حله جوانام آزدی یاشیم ، یورولموشام شیشب باشیم
ایستیرم ایچیم آشیم ، آی دده وای وای دده وای

حله جوانام آزدی یاشیم ، یورولموشام شیشب باشیم
ایستیرم ایچیم آشیم ، آی دده وای وای دده وای

ایشلمیرم یوخدو پولم ایستیرم شهرت اولم
منن بزیب ساغم سولوم ، آی دده وای وای دده وای

حله جوانام آزدی یاشیم ، یورولموشام شیشب باشیم
ایستیرم ایچیم آشیم ، وای دده وای وای دده وای

حله جوانام آزدی یاشیم یورولموشام شیشب باشیم
ایستیرم ایچیم آشیم ، آی دده وای وای دده وای

سوگیل لریم آتیب منی ، وار دولته ساتیب منی
گور نجه آغلادیب منی ، آی دده وای وای دده وای

سوگیل لریم آتیب منی ، وار دولته ساتیب منی
گور نجه آلادب منی ، آی دده وای وای دده وای

آهنگ وای دده وای ، وای ننه وای Vuqar Subhan Ay Dede Vay

دانلود آهنگ وای دده وای ، وای ننه وای Vuqar Subhan Ay Dede Vay

برچسب ها

دیدگاه ها