دانلود آهنگ عربی الکارثیه از اوراس ستار Oras Sattar Al Karetheyah

45,185 views

آهنگ عربی الکارثیه از اوراس ستار Oras Sattar Al Karetheyah


متن این ترانه:


یابویه ع الخلقه الجمیله الکارثیه
الکارثیه الکارثیه الکارثیه
انت واحد عندی تسوى الکره الارضیه
الکره الارضیه الکره الارضیه
یابویه ع الخَلَقَه الجَمِیلَه الکارثیه
الکارثیه الکارثیه الکارثیه
أَنْتَ وَأَحْد عِنْدِی تَسْوَى الکُرَه الأَرْضِیَّه
الکُرَه الأَرْضِیَّه الکُرَه الأَرْضِیَّه
تعال ویای خل نشیل های الکاع مو إلنه
انی ویاک مخلوقین حتى نعیش بالجنه
تُعال وَیای خَلَّ نَشِیل های الکاع مو إلنه
أَنِّی ویاک مَخْلُوقَیْنِ حَتَّى نُعَیِّش بِالجَنَّه
انتظرک شلون الگمر وکت المسیه
وکت المسیه وکت المسیه
الدنیه حلوه ویای ویای
شکلک خرافی خبلت قلبی ومتت بیک
قلبی ومتت بیک قلبی ومتت بیک
الدنیه حلوه وغیر عالم من الاقیک
ای والله من الاقیک من الاقیک
شَکَلَکِ خِرافِی خَبَلتِ قَلْبِی وَمَتَّت بِیک
قَلْبِی وَمَتَّت بِیک قَلْبِی وَمَتَّت بِیک
الدَنِیَّه حَلُوهُ وَغَیَّرَ عالِم مِن أُلاقِیکِ
أَی وَاللّٰه مِن أُلاقِیکِ مِن أُلاقِیکِ
تُعال وَیای خَلَّ نَشِیل های الکاع مو إلنه
أَنِّی ویاک مَخْلُوقَیْنِ حَتَّى نُعَیِّش بِالجَنَّه
أولی حضنک بی احس فیه جاذبیه
فیه جاذبیه فیه جاذبیه
امنیتی انت وماردت غیرک إلیه
غیرک إلیه غیرک إلیه
واکبر احبک تنکتبلک من ادیه
من ادیه من ادیه
تُعال وَیای خَلَّ نَشِیل های الکاع مو إلنه
أَنِّی ویاک مَخْلُوقَیْنِ حَتَّى نُعَیِّش بِالجَنَّه
أَمْنِیَّتَیْ أَنْتَ وماردت غَیَّرَکِ إِلَیهِ
غَیَّرَکِ إِلَیهِ غَیَّرَکِ إِلَیهِ
وَأُکْبِر أَحْبکَ تنکتبلک مِن أَدِیهُ
مِن أَدِیهُ مِن أَدِیهُ
اذیه حبک وانی قابل بالاذیه
ایه بالاذیه ایه بالاذیه

آهنگ عربی الکارثیه از اوراس ستار Oras Sattar Al Karetheyah

دانلود آهنگ عربی الکارثیه از اوراس ستار Oras Sattar Al Karetheyah

چطور بود؟

برچسب ها

برای دانلود در کانال تلگرام ما عضو شوید.اینستاگرام سونامی موزیک