دانلود آهنگ Myself  از Bazzi + متن و ترجمه فارسی
اینستاگرام سایت

دانلود آهنگ Myself از Bazzi + متن و ترجمه فارسی

آهنگ Myself از Bazzi + متن و ترجمه فارسی


متن این ترانه:


I think I'm losing my mind
فکر ميکنم دارم عقلمو از دست ميدم

Trying to stay inside the lines
تلاش ميکنم بين خطوط بمونم

It's like I'm running in place
مثل اينه که من در حال اجرا هستم

How you keep staying the same?
چطور ميتونيد تغيير نکنيد؟

Baby, I, I guess I'm something different
عزيزم حدس ميزنم من با بقيه فرق دارم

And I'm okay with that
و با اين موضوع راحتم

I can't fake no more smiles
من نميتونم بيشتر ازاين ،لبخند الکي بزنم

That shit gon' drive me mad
اين وضعيت مزخرف داره منو ديوونه ميکنه

I'm focused on the future
من رو اينده تمرکز کردم

Don't care 'bout nothin' else
به هيچ چيز ديگه اي اهميت نميدم

I'm better by myself
من به کس ديگه اي احتياج ندارم

I'm better by myself
من به کس ديگه اي احتياج ندارم

I don't need no one else
من با خودم راحت هستم

I'm better by myself
من به کس ديگه اي احتياج ندارم

Myself
خودم

Don't wanna answer questions
نمي خوام به سوال، جواب بدي

Just want your company
فقط همراهي تور رو ميخوام

It's all good on the surface
همه چيز در سطح خوبه

Show me what's underneath
به من بگو که چطور است

I'm not concerned with drama
من نگران درام شدن وضعيت نيستم

I left that shit in school
من اين مزخرفات رو زمان مدرسه تموم کردم

آهنگ Myself از Bazzi + متن و ترجمه فارسی

117,013 views
00:00 / 00:00
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن

Visit Us On Instagram