دانلود آهنگ کامل چخبر چخبر سلامتی سلامتی چطوری چطوری

دانلود آهنگ کامل چخبر چخبر سلامتی سلامتی چطوری چطوری

آهنگ کامل چخبر چخبر سلامتی سلامتی چطوری چطوری
این آهنگ کل صحبت من با دختراست تو جلسه ی اول خخخ
آهنگ Cengiz Fidan - Çeğaber

متن این ترانه:


آبی

آهنگ کامل چخبر چخبر سلامتی سلامتی چطوری چطوری

00:00 / 00:00
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن