دانلود آهنگ قایچینی آتدیم صاندیقا جینگیلدیه جینگیلدیه

دانلود آهنگ قایچینی آتدیم صاندیقا جینگیلدیه جینگیلدیه

آهنگ قایچینی آتدیم صاندیقا جینگیلدیه جینگیلدیه


متن این ترانه:


قایچینی آتدیم صاندیقا جینگیلدیه جینگیلدیه
گلیر اوقلان ننسی دینگیلیه دینگیلیه
قربان اولوم بویونا اللر گلیب تویونا
بیر هاوا چال عاشیق دوسلار گیرسین اویونا
قیزیل اوزوک لاخلادی وردیم آنام ساخلادی
آناما قوربان اولوم منی تز آداخلادی

آهنگ قایچینی آتدیم صاندیقا جینگیلدیه جینگیلدیه

00:00 / 00:00
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن